Här kommer allt om Figurspel inför 2018 stå!

___________

Schema Figurspel

Fredag

– Inget inplanerat –

Lördag

10:00 – 18:00 Warhammer 40K (8th Edition)

Söndag

– Inget inplanerat –

_________

Warhammer 40K (8th Edition)

Tid: Lördag 10:00 – 18:00
Antal deltagare: 3 – 10
Kostnad: 50 kr
Prissupport:

Info om eventet:
Matched Play.
1500 Poäng.
Max 4 Detatchments totalt; ”Auxiliary Support” och ”Patrol” får man ha flera av, men alla andra (Batallion etc.) får man bara ha en av varje av.
Varje Datasheet får vara med max två gånger, med undantag för ”Dedicated Transport” och ”Troops”, som det inte finns någon begränsning på.
Om man har flera ’subfaktioner’ (t.ex. Chapters, Hive Fleets eller Regements) så måste de vara åtskilda på ett synbart sätt, färgschema eller färg på baskanten.

>Datasheets skrivna av FORGE WORLD får bara vara med i ”Auxiliary Support Detachments”.

Husregler; ”Beta Rules” gäller, dvs. begränsningen på hur många units man får ha i tactical reserves och var de enheterna får deployas på bordet; etc.
Inspirerat av reglerna i Kill Team så kan alla modeller ignorera den vertikala förflyttningen när man flyttar den upp på, eller över en barrär, så länge den är max 1½ tum hög och max 1½ tum bred.
Inspirerat av ITC Championship reglerna så har alla terrängbitar av typen ”RUINS” en ytterligare regel: De blockerar Line-of-sight på bottenvåningen. Alla hål, öppningar och sprickor räknas som om de vore helt täckta.

Det kommer spelas 3 matcher under dagen. I slutet vinner den som har mest ”Victory Points” (VP) totalt. Det finns fem sätt att tjäna VP. I korthet;
>En armé kan, baserad på hur målad den är, få 0-2 VP tillagda på totalresultatet (inte per match).
>Varje match har samma *Primary Objective* vilket ger upp till 8 VP per match.
>Varje match har ett eget *Scenario Objective* som ger upp till 6 VP per match.
>I varje match kan varje spelare välja ett av fem *Secondary Objectives* som ger upp till 4 VP per match.
>Om man lyckas ”table’a” en motståndare (inga modeller kvar på bordet) så får man 3 VP extra i den matchen.

RIKTLINJER FÖR MÅLNING: (hela armén måste uppnå minimumkrav)
2 VP = Modellerna har en heltäckande basfärg plus drybrush, shade eller en till färg; samt baserna som är mer än; enbart omålad eller grundsprejad (en genomskinlig bas är ok).
1 VP = Modellerna eller baserna uppnår standard för 2 VP, men inte bägge.
0 VP = Modellerna och baserna är omålade eller bara grundsprejade.