Om Östans Skuggor

(For english, look further down the page)

Östans Skuggor är en ideell spelförening på Gotland som främst håller till i Visby.
Föreningens mål är:

  • att verka för att spelhobbyn ska växa på Gotland
  • att arbeta för att spel i alla former ska bli mer uppskattade och mer utbredda bland ungdomar och vuxna
  • att skapa en trivsam och välkomnande miljö där alla kan finna sig tillrätta
  • att lära oss mer om hur man arbetar i en förening

Föreningen är öppen för alla som gillar spel i någon form. Vi håller till på Studiefrämjandet i Visby, där vi har spelkvällar varje torsdag mellan kl 18-22 dit alla är välkomna.
Vi arrangerar också Spelcafé varannan vecka på Fenix ungkulturhus där det t.ex. hålls turneringar i olika brädspel, Magic-turneringar och workshops. Spelcaféerna sker som sagt varannan lördagen varje månad mellan kl 13-21.
Utöver det är vi huvudarrangörer för konventet WisCon och åker ut på ungdomsgårdar, bibliotekt och andra arrangemang för att sprida intresset för spel.
Även då vi främst är i Visby försöker vi åka till ungdomsgårdar, bibliotek och andra event runt om på ön för att dela med oss av vår hobby och spelkulturen.
I vår förening ska alla få en chans att utöva sina spelintressen, vare sig det är brädspel, kortspel, figurspel, rollspel eller någon annan form.
Vi är främst en analog förening, men ifall du har ett intresse för digitala spel hjälper vi dig gärna utveckla det också.

Gå med i spelföreningen Östans Skuggor

Följ Östans Skuggor på Facebook ifall du vill få mer info om när och var vi har event!

 

_______________________________________________________________________________________

About Östans Skuggor

Östans Skuggor is a gaming association located on Gotland, mainly in Visby.
Our goals are:

  • to expand and grow the gaming hobby on Gotland
  • to make games in all forms more appreciated and widespread among young people and adults
  • to create a pleasant and welcoming environment where everyone can find themselves at ease
  • to learn more about how to work in an association

The association is open to everyone with an interest in games. Our main hangout spot is at Studiefrämjandet in Visby, where we have gaming night each thursday between 6 pm – 10 pm.
Every other week, we arrange a Gaming Café where we hold tournaments in board games, Magic the Gathering and workshops. The Gaming Café events occur on saturdays every even week between the hours of 1 p.m and 9 p.m at Fenix Youth Center.
We are also the prime organizer for WisCon, alongside that we hold smaller gaming events at youth centers, libraries and other events.
Event tho we mainly hold events in Visby, we make visits to youth centers, libraries and other events where we share our hobbies and gaming culture.
Our association is a place where everyone can practice their gaming hobbys, no matter if its boardgames, card games, miniature wargames, role playing games or in any other form.
We mainly focus on analog games, but if you have an interest in digital games, we’ll gladly help you  keep gaming.

Become a member of Östans Skuggor

Follow Östans Skuggor on Facebook